Влияние телевидения на современную культуру – анализ отражения и влияния телешоу на общество